Terdapat beberapa faedah yang anda perolehi daripada penggunaan Xused

  • Menjana pendapatan tambahan
  • Mengindahkan alam sekita
  • Mewujudkan peluang pekerjaan baharu
...

Minyak Masak Terpakai

Anda boleh jual sehingga RM 1.00/KG

Lihat Seterusnya

...

Tin

Anda boleh jual sehingga RM 0.20/KG

Lihat Seterusnya

...

Plastik

Anda boleh jual sehingga RM 0.40/KG

Lihat Seterusnya

...

Kertas

Anda boleh jual sehingga RM 0.30/KG

Lihat Seterusnya

...

Kaca

Anda boleh jual sehingga RM 0.20/KG

Akan Datang

...

Makanan Terbuang

Anda boleh jual sehingga RM 0.50/KG

Akan Datang